Lärares funktioner

EdAider stöder arbetet i klassrummet för både elever och lärare

Nedan kan du se några av funktionerna och hur var och en av dem ser ut på både lärar- och elevsidan. Välj en roll och undersök vad EdAider erbjuder.

Alla klassrumsverktyg i en plattform

Lektionsverktyg

Handuppräckning

Handuppräckning ger eleverna möjlighet att be om hjälp och lärare och elever att ha koll på handuppräckningskön

Ljudnivåmonitor och lektionsstatus

Ljudnivåmätaren i realtid hjälper elever och lärare att ha koll på och reglera ljudnivåer i klassrummet. Funktionen för lektionsstatus signalerar hur eleverna förväntas arbeta. 

AI-baserade elevgrupper

AI-algoritmer hjälper lärare att gruppera elever med hänsyn till tidigare prestationer, kunskaper och svårigheter.

"Ur fokus"

Vet när och hur ofta dina elever gör något oönskat med datorn eller pekplattan under pågående lektion.

Multimodala instruktioner

Skapa och dela multimodala instruktioner med dina elever

Checklistor

Organisera lektionsarbetet med smarta checklistor

Lärmaterial

Lägg till lärmaterial som elever kan få tillgång till under och efter lektioner

1-Teacher-Hand-raising.gif
1-Teacher-Sound-level-monitor.gif
1-Teacher-AI-baseed-student-groups.gif
1-Teacher-Out-of-focus.gif
1-Teacher-multi-modal-instructions.gif
1-Teacher-Checklist.gif
1-Teacher-lesson-materials.gif
2-Teacher-Digital-Exit-ticket.gif
2-Teacher-Single-question.gif
2-Teacher-Quiz-exams.gif
Interaktiva bedömningar

Digitala exit-tickets

Skapa och skicka ut digitala exit-tickets för att mäta eleverna kunskap efter lektionen 

Enstaka frågor

Skapa och skicka enkla frågeställningar i realtid till hela klassen eller till enskilda elever.

Quiz och examination

Öva och testa dina elevers kunskaper med quizzar och examinationer som stöder automatisk rättning.

Anpassa utbildning baserat på analys och datainsikter

Datadriven utbildning

Analys i realtid

Få feedback i realtid från dina elever och anpassa undervisning direkt

Lektionssammanfattning

Efter varje lektion får du som lärare en detaljerad databaserad rapport om hur effektiv din lektion var

Långsiktig analys

Förstå effekten av din undervisning på enskilda elever liksom för klasser och låt data ligga till grund för anpassningar och det systematiska kvalitetsarbetet

Analys av välbefinnande

Få koll på elevers välbefinnande under pågående lektioner likväl som över tid

 

Skolanalyser

Få databaserade insikter kring det som sker tvärs över klasser och skolor och låt data ligga till grund för anpassningar och det systematiska kvalitetsarbetet

3-Teacher-real-time-analytics.gif
3-Teacher-Lesson-summary.png
3-Teacher-Long-term-analytics.png
3-Teacher-Wellbeing.png
3-Teacher-Cross-class.png

Lärande i fysiska, -hybrida och distansklassrum

4-Teacher-responce-system.gif
4-Teacher-Video-conference.png
4-Teacher-chat.gif
4-Teacher-digital-whiteboard.gif
Lärande i olika miljöer

Responssystem

EdAiders responssystem utvecklar en kultur av kontinuerlig feedback mellan lärare och elever.

Inbyggd videokonferens

Använd EdAiders inbyggda videokonferensverktyg för hybrid- och distansundervisning

Chatt

Starta en konversation med en elev eller hela klassen utan att använda andra plattformar

Digital whiteboard

Förklara och lös problem individuellt eller kollektivt med smarta digitala whiteboards

Intresserad av att prova dessa och många andra funktioner utan kostnad?


Bli Medlem