Om

EdAider är en nästa generations AI-baserad lärplattform som utvecklats av forskare och lärare för att stödja adaptivt lärande och undervisning genom att nyttja potentialen i data och analytics. Som en första hybridplattform av sitt slag, är EdAider unikt anpassat för att stödja lärande och undervisning i traditionella fysiska klassrum, på distans och i blandade lärmiljöer.