Hem

Background-banner

Stärker lärare och elever med en holistisk klassrumsplattform

Ger kraftfullt stöd genom Al och analytiska verktyg.

Produkten

Alla verktyg i en plattform

Alla verktyg i en plattform

EdAider samlar de verktyg som behövs för effektiv undervisning på ett ställe. Våra automatiska funktioner och kraftfulla kommunikationsverktyg främjar en positiv lärande- och undervisningsmiljö.

Datadriven utbildning

Datadriven utbildning

Djupgående analyser och intuitiva visualiseringar ger insikter om elever, din undervisning och skolpraktiker från ett rikt spektrum av perspektiv.

Lär och lär dig överallt

Lärande i olika miljöer

EdAider är en innovativ, intuitiv och pedagogisk klassrumsplattform för lärande i fysiska-, hybrida- och distansklassrum. 

EdAider är en forskningsbaserad plattform som utvecklats tillsammans med lärare

Våra användare

Erkännande

IVA 100 list SV