Adaptivt lärande och undervisning genom AI och Analytics

Nästa generations hybridplattform för klassrums- och distansundervisning

Få tillgång idag

Om

EdAider är en nästa generations AI-baserad lärplattform som utvecklats av forskare och lärare för att stödja adaptivt lärande och undervisning genom att nyttja potentialen i data och analytics. Som en första hybridplattform av sitt slag, är EdAider unikt anpassat för att stödja lärande och undervisning i traditionella fysiska klassrum, på distans och i blandade lärmiljöer.

Funktioner

Analytics

Rika insikter om elevers behov och utveckling, samt om undervisning och effekten av undervisning

Automatisering

Intelligent stöd som sparar tid för undervisning genom automatisering och AI

Hybrid

Stöd i klassrummet och för distansundervisning med användbara och engagerande verktyg

Adaptiv

Unikt anpassat för att stödja adaptivt lärande och undervisning

Vad får jag som lärare?

EdAider ger lärare ett intelligent stöd och sparar tid för undervisning genom automatisering:

 • Analytics i realtid och efter aktivitet som ger dig rik insikt om elever och undervisningspraktiker
 • Automatisk närvarokontroll
 • Verktyg för formativ och summativ bedömning
 • Automatisk rättning
 • AI-baserat system som förutsäger elever som riskerar att få låga eller ofullständiga betyg
 • Intelligenta rekommendationer för åtgärder (AI)
 • Automatisk dokumentation, analys och rapporter för elevers utveckling och behov
 • Multipla verktyg för att stödja klassrumspraktiker

Elever, här är något för er:

EdAider erbjuder elever en lättanvänd plattform för att organisera sina ämnen och uppgifter, kommunikationskanaler och kontinuerligt stöd genom analytics:

 • Analytics i realtid och efter aktivitet som hjälper dig att förstå vad du gör bra och vad du behöver förbättra
 • Anpassat lärmaterial
 • Spelifierat lärande
 • Innovativa kommunikationsverktyg
 • Bättre möjligheter att lära i din egen takt, i klassrummet och på distans

Våra användare

Robert Hegestedt

Förstalärare i data-driven utbildning, Tyresö

EdAider gör det möjligt att följa elevernas lärande i realtid för att se vad som händer i klassrummet. Det ger oss en grund för beslutsfattande som gör att vi kan fatta bättre beslut om undervisningen.

Gashawa Mohsin

Lågstadielärare, Solna

Klassrumsverktyget stöder både mig och mina elever med många användbara funktioner. Jag har konstant tillgång till analyser om eleverna och min undervisning och jag kan följa upp det jag gör med datastöd.

Team

Teamet i EdAider består av forskare, utvecklare och designers som målmedvetet vill förbättra utbildningssystemet. Personerna har olika bakgrunder - forskare, pedagoger, analytiker och AI specialister.

Jalal Nouri

CEO & Grundare

Jens Gorne

Head of Business development

Kirill Maltsev

CTO

Martin Pettersson

Lead ML/AI

Milena Pacherazova

UX/UI Designer

Dimitry Siniukov

ML/AI & Backend

Vi samarbetar med

Sting är Nordens ledande ekosystem för startups med hög tillväxtpotential.